Palvelut

Toteutan erilaisia valmennus-, koulutus-, mentorointi- ja työpajakokonaisuuksia perustuen tilaajan tarpeeseen. Asiakkaina ovat kunnat, muut julkiset toimijat, yritykset, järjestöt ja yksittäiset ihmiset.

Autan löytämään omat vahvuutesi, kehittämään motivaatiota ja ihmislähtöistä työotetta hyödyntäen osallistavia työpaja, draamallisia menetelmiä, erätauko- ja tulevaisuustaajuus-menetelmiä, mentorointia ja valinnan teorian viitekehystä.

Esimerkkinä muutamia kokonaisuuksia palvelut-valikosta. Mikäli juuri sopivaa kokonaisuutta ei löydy, ole rohkeasti yhteydessä, niin kehitetään tarpeisiinne sopiva kokonaisuus.