Vuorovaikutustaitojen valmennus

Tökkiikö viestintä ja vuorovaikutus? Tai haluaisitko vahvistaa johtajuuspuhettasi? Valmennan vuorovaikutustaitoja sekä yksilöille että yhteisöille. Kysy rohkeasti palveluistani. Vapauta voimavarat ja vahvista flowta.

Henkilöstön vuorovaikutusvalmennukset

Esimerkkivalmennus:
Henkilöstön valmennuskokonaisuus Monologista dialogiin
Valmennuksen kokonaisuudet: ihmislähtöisyys organisaation toiminnassa, mitä strategia sisältää, mihin maailma on menossa? Tarvelähtöisyys ja ihmisten tarpeiden ymmärtäminen, asiakkaiden kohtaaminen ja aktiivinen kuunteleminen, kansantajuinen kieli, rakentava vuorovaikutus, osallistamisen perusteet ja ehdotusten hyväksyminen, palautteen antaminen, kehuminen ja palautteen kanavointi.

Valmennuksen jälkeen osallistamisen ja ihmislähtöisyyden periaatteet ovat tutut osallistujille ja he osaavat kohdata asiakkaat sekä työkaverit dialogisessa vuorovaikutuksessa, jossa kehittämisehdotukset menevät käytäntöön ja palveluketjut toimivat mutkattomasti.

Lisää luottamusta, draivia ja myönteisyyttä työyhteisöön.

Esimerkkivalmennus: Vahvistetaan yhteinen draaman kaari

Onko henkilöstössä hankausta, tuntuuko, että ilmapiiri voisi olla parempikin. Jos tuntuu, että omat keinot ei enää riitä, tästä työpajasta on apua. Vaikeiden asioiden käsittelyn ei tarvitse olla vaikeaa tai tylsää.

Tehdään mukavalla ja turvallisella tavalla työyhteisöstänne kiva paikka tai luodaan esimerkiksi myönteistä vuorovaikutusta kuntanne operatiivisen ja luottamusjohdon välille.

Dialogisen ja toiminnallisen työyhteisöjen kehittämiseen – esim. 4 työpajan kokonaisuus, kohderyhmänä johto, esihenkilöt, luottamushenkilöt ja/tai henkilöstö/tiimi/yksikkö.

Ota yhteyttä tai pyydä yhteydenottoa: Ota yhteyttä