Vuorovaikutustaitojen valmennus

Tökkiikö viestintä ja vuorovaikutus? Tai haluaisitko vahvistaa johtajuuspuhettasi? Valmennan vuorovaikutustaitoja sekä yksilöille että yhteisöille. Kysy rohkeasti palveluistani.

Esimerkkivalmennus:
Henkilöstön valmennuskokonaisuus Monologista dialogiin
Valmennuksen kokonaisuudet: ihmislähtöisyys organisaation toiminnassa, mitä strategia sisältää, mihin maailma on menossa? Tarvelähtöisyys ja ihmisten tarpeiden ymmärtäminen, asiakkaiden kohtaaminen ja aktiivinen kuunteleminen, kansantajuinen kieli, rakentava vuorovaikutus, osallistamisen perusteet ja ehdotusten hyväksyminen, palautteen antaminen, kehuminen ja palautteen kanavointi.

Valmennuksen jälkeen osallistamisen ja ihmislähtöisyyden periaatteet ovat tutut osallistujille ja he osaavat kohdata asiakkaat sekä työkaverit dialogisessa vuorovaikutuksessa, jossa kehittämisehdotukset menevät käytäntöön ja palveluketjut toimivat mutkattomasti.

Vapauta voimavarat ja vahvista flowta.