Muutosvalmennukset ja muutosdraama

Johdon ja henkilöstön valmennukset muutostilanteisiin

Muutosvalmennuksissani keskityn siihen, miten jokainen voi itse vahvistaa muutoskyvykkyyttään (resilienssi) ja tunnistaa omia muutosvastarinnan tapoja sekä syitä. Muutosvastarinta ei ole pelkästään huono asia vaan se antaa meille tärkeää tietoa siitä, mikä on oma kykymme sietää muutosta ja mikä on esimerkiksi oman jaksamisemme tilanne. Kannustan rohkeasti tutkailemaan omia tunteita ja tarpeita oman toimintamme taustalla.

Muutosjohtaminen vaatii johtajalta tunneälyä ja itsetuntemusta. Valmennuksissani autan kehittämään kykyä vahvistaa työpaikan ihmissuhteita ja luoda sitä kautta eräänlaista punosta, joka kannattelee yhteisöä myös haastavissa tilanteissa. Johtajan on tärkeä tuntea itsensä ja oma porukkansa.

On tärkeää muistuttaa kehoa ja mieltä siitä, miltä tuntuikaan keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. Tätä läsnäolon arvokasta taitoja treenaamme myös muutosjohtamisen valmennuksissani.

Yhdistän muutosvalmennukseen tarvittaessa draaman elementtejä eli esitän erilaisia muutoshahmoja ja työpaikan vuorovaikutustilanteita puheenvuoroni ohessa. Humoristiset hahmot helpottavat asian omaksumista, keventävät tunnelmaa ja nostavat esille sitä porukkaa yhteen hitsaavaa naurua. Vaikeita tilanteita lähdetään yleensä ratkomaan liian vaikeilla tavoilla. Keveys ja huumori unohtuvat, vaikka juuri niitä tarvitaan vaikeissa tilanteissa.

Lue myös johtamisvalmennuksestani: Johtamisvalmennukset ihmislähtöisesti

Muutosvastarintaa vai tervettä järkeä -esitys

Muutosvastarinta hahmo Tiina Heikka esittää hahmoa.

Hauska ja myönteinen voimaannuttava draamaa, huumoria ja hyvinvointivalmennusta sisältävä esitys muutoksen tueksi huomioiden henkilöstön muutoskyvykkyyden vahvistaminen muutostilanteessa.

Livenä tai etänä. Kesto 30-60 minuuttia.

Keusoten suosittelu

Tiina Heikan esitys ”Muutosvastarintaa vai tervettä järkeä?” on tehty taidolla ja tiedolla. Heikan tapa tuoda painavaa asiaa kaikkiin purevalla huumorilla höystettynä, on taito, jossa näkyy esiintymiskokemuksen tuoma varmuus ja vuosien työskentely aiheen parissa.

Laura Elo, erityisasiantuntija

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen suosittelu

– Hauska ja ajattelua avartava juttu, kommentoi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

– Mielenkiintoinen! Ei tehnyt mieli multitaskata samaan aikaan, totesi yksi osallistujista.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen asiakastarina

Kanta-Hämeen hyvinvointialueella valmensin noin 350 lähijohtajien porukkaa. Neljän valmennuskerran Lähijohtaminen muutoksessa -kokonaisuus muotoiltiin yhdessä asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ja huomioin osallistujien toiveet vielä prosessin aikana.

Teemoina olivat mm.
– Lähijohtamisen vahvistaminen ja johtajuusroolin selkiyttäminen muutoksessa.
– Myönteisen muutosvalmiuden ja tulevaisuudenuskon vahvistaminen sekä innostuksen johtaminen.
– Muutosvastarinta ja muutoskyvykkyyden vahvistaminen.
– Motivointi ja ihmislähtöinen johtaminen.
– Vuorovaikutus ja läsnäolo.

Sisältö koostui yhdestä live- ja teams-tapaamisista, luennoista, draamallisista havainnollistavista osuuksista sekä osallistujien omaa ajattelua avaavista tehtävistä, jotka tehtiin valmennuskertojen aikana.

Palautteet valmennuksesta.

Kokonaisuus oli erittäin toimiva. Tiina oli hyvin ottanut meiltä tulleet viestit mukaan esityksiin, ihan kuin olisi osa ”omaa porukkaa”. Innosti, ymmärsi, kuunteli ja antoi työkaluja mm. vaikeisiin keskusteluihin, ”leipääntyneiden” työntekijöiden osallistamiseen ja muutoksen sietämiseen.

Kristiina Sistonen, HR-asiantuntija


Olet varauksetta ihmislähtöinen johtaja. Kohdallasi ei koskaan tarvinnut pelätä, että lähestyisit johtamista hierarkioiden, sääntöjen ja vanhojen tottumusten kautta.

Matti Korkala, Projektipäällikkö/ henkilöstösiirrot

Lue myös muista luovista työpajoista: Luovat työpajat

Ota yhteyttä tai pyydä yhteydenottoa: Ota yhteyttä