Johtamisvalmennukset ihmislähtöisesti

Teen erilaisia johtamisvalmennuksia ryhmille ja yksilöille. Keskusteleva valmennus antaa aina konkreettisia työvälineitä johtajan / esihenkilön kehittymiseksi itsensä näköiseksi johtajaksi.

Valmennuksiin sovitaan asiakkaan kanssa tavoitteet, aikataulu sekä valmennuksen sisältö.

Viitekehyksenä valmennuksissani toimivat realiteettiterapia, coaching ja ratkaisukeskeisyys. Johtamiskäsitykseni yhdistää ihmislähtöisen, valmentavan, palvelevan ja ratkaisukeskeisen johtamisen elementtejä.

Ihmislähtöinen johtaminen

Johtamista tehdään ihmiseltä ihmiselle. On tärkeää tuntea oma arvomaailma, uskomukset ja toimintatavat, jotta voi johtaa muita. Ihmislähtöinen johtaminen haastaa meidät johtajina, koska emme voi mennä johtamisroolien taakse piiloon.

Valmentava johtaminen

Valmentavan johtajan tärkein työkalu ovat hyvät kysymykset. Motivointi arvostamalla ja luottamalla luo merkityksellisyyttä ja hyvän pohjan kokeilevalle kehittämiselle.

Palveleva johtaminen

Palveleva johtaja luo ihmisille edellytyksiä kasvaa ja tehdä omannäköistä työtä. Virheiden salliminen, anteeksiantaminen ja armollisuus itseään ja muita kohtaan ovat palvelevan johtamisen kulmakiviä.

Keskeneräisen johtamisen valmennusryhmä

Ihmislähtöisen, valmentavan ja palvelevan johtamisen elementtejä harjoittelemme luottamuksellisessa Keskeneräisen johtamisen valmennusryhmässä. Ryhmiä alkaa 1-2 vuodessa.

Tukea muutokseen ja oman elämän pääroolin haltuunottoon. Kukaan ei ole niin tärkeä kuin sinä.

Lue lisää: Keskeneräisen johtamisen valmennus

Yritysten johtamisvalmennus

Aloititko yksinyrittäjänä, mutta nyt työllistätkin ihmisiä? Pitäisikö laatia strategia, määrittää prosessit tai tehtävänkuvat? Kaikki rullaa hienosti, mutta motivaatio on kateissa itseltäsi tai työntekijöiltäsi. Tai onko sinulla haastetta hankerahoitusten tai kunnan hallinnon kanssa? Kaikissa näissä voisin auttaa sinua.

Mentorointi

Lisäksi mentoroin yritys-, järjestö- ja kuntajohtajia. Mentorointia voi hyödyntää myös sen selvittämiseen haluatko yrittäjäksi tai haluatko edetä johtajaksi. Erikseen saatavilla kuntajohtajille suunnattu kuntajohtajan mentorointiohjelma. Tukea muutokseen ja oman elämän pääroolin haltuunottoon. Kukaan ei ole niin tärkeä kuin sinä.

Lue myös muutosvalmennuksista: Muutosvalmennukset ja muutosdraama

Ota yhteyttä

Johtamisvalmennus referenssejä

Olet varauksetta ihmislähtöinen johtaja. Kohdallasi ei koskaan tarvinnut pelätä, että lähestyisit johtamista hierarkioiden, sääntöjen ja vanhojen tottumusten kautta.

Matti Korkala, projektipäällikkö / henkilöstösiirrot, Kanta-Hämeen hyvinvointialue valmistelu

Keskeneräisen johtamisen valmennus on toimiva konsepti, jossa ihmisyys on vahvasti läsnä. Valmennuksesta saa myös konkreettisia välineitä omaan johtamiseen ja jaksamisen tueksi.

Osallistuja valmennuskurssi kevät 2023

Taksi Villikka Oy haluaa kehittää toimintaansa ja minä haluan kehittyä työnantajana, johtajana ja yrittäjänä. Tähän saan hyvää tukea Tiinan valmennuksessa.

Tuomas Villikka, toimitusjohtaja Taksi Villikka Oy
www.villikkapremium.fi