Paluu tulevaisuuteen -työpaja

Hypätään Deloreaniin ja kurkistetaan tulevaisuuteen!

Ymmärrys megatrendeistä ja trendeistä, hiljaisista signaaleista sekä tulevaisuuden antamista mahdollisuuksista ovat tärkeä osa organisaation strategista työskentelyä.

Hyödynnän työpajassa Sitrassa kehitettyä tulevaisuustaajuus-menetelmää. Tulevaisuustaajuus on työpajamenetelmä toistenlaisten tulevaisuuksien kuvittelemiseen ja rakentamiseen. Tulevaisuustaajuus yhdistää tulevaisuusajattelun muutoksentekemiseen. Noin kolme tuntia kestävä työpaja on kolmiosainen ja sen ytimessä ovat tulevaisuusoletusten haastaminen, toivottavien tulevaisuuksien kuvittelu ja niiden todeksi tekeminen.

Työpajan tavoitteena on lisätä tulevaisuuden uskoa ja ymmärrystä siitä, että tulevaisuus ei tule, vaan se tehdään. Pimeimmässäkin hetkessä on valonpilkahduksia.

Asiakastarina: Maaseudun Sivistysliitto ry

”Tulevaisuustyöpajassa tuotiin erilaiset ihmiset saman asian äärelle. Pääsi itse miettimään ja tekemään. Tuli tunne, että tulevaisuuden tekeminen ei kuulu vain asiantuntijoille, vaan meille kaikille. Työpaja oli hyvin rakennettu, siihen oli helppo osallistua ja siitä jäi positiivinen tunne tulevaisuudesta. Tiinalla oli sopivasti huumoria ja kepeyttä mukana – kolme tuntia meni nopeasti!”

Maaseudun Sivistysliitto ry:n Kunta olemme me -hankkeen tulevaisuustyöpajan osallistujat