Muutosvalmennukselle on kysyntää ja läsnäolon kaipuu näkyy työpaikoilla

Tiina Heikka

Olen yrittäjänä lähtenyt liikkeelle palveluita asiakkaiden tarpeisiin muotoillen. Erityisesti kysyntää on ollut tässä yritykseni alkutaipaleella muutosvalmennukselle. Olen yhdistänyt muutosvalmennukseen draaman elementtejä eli esitän erilaisia muutoshahmoja ja työpaikan vuorovaikutustilanteita puheenvuoroni ohessa. Humoristiset hahmot helpottavat asian omaksumista, keventävät tunnelmaa ja nostavat esille sitä porukkaa yhteen hitsaavaa naurua.

Vaikeita tilanteita lähdetään yleensä ratkomaan liian vaikeilla tavoilla. Keveys ja huumori unohtuvat, vaikka juuri niitä tarvitaan vaikeissa tilanteissa. Muutosvalmennuksissani keskityn siihen, miten jokainen voi itse vahvistaa muutoskyvykkyyttään (resilienssi) ja tunnistaa omia muutosvastarinnan tapoja sekä syitä. Muutosvastarinta ei ole pelkästään huono asia vaan se antaa meille tärkeää tietoa siitä, mikä on oma kykymme sietää muutosta ja mikä on esimerkiksi oman jaksamisemme tilanne. Kannustan rohkeasti tutkailemaan omia tunteita ja tarpeita oman toimintamme taustalla.

Muutosjohtaminen vaatii johtajalta tunneälyä ja itsetuntemusta. Valmennuksissani autan kehittämään kykyä vahvistaa työpaikan ihmissuhteita ja luoda sitä kautta eräänlaista punosta, joka kannattelee yhteisöä myös haastavissa tilanteissa. Johtajan on tärkeä tuntea itsensä ja oma porukkansa. Johtajan on opeteltava eri tiimien ja työntekijöiden tavat ajatella ja toimia. Jokaisesta voi kehittyä hyvä johtaja. Johtajuus on taito, jota voi harjoittaa ja opetella. Tärkeintä on tunnistaa oman johtamisensa motivaatiotekijät ja arvomaailma niiden taustalla.

Eniten olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tällä hetkellä työyhteisöissä on erityinen tarve parantaa läsnäolotaitoja sekä tuoda levähdystaukoja työhön. Pyrin valmennuksissani siihen, että vaikka ne ovat täynnä asiaa, ne olisivat muodoltaan sellaisia, että osallistuja kokisi ne omaa hyvinvointiaan kohentaviksi. Läsnäolotaitoja voi myös harjoittaa. On tärkeää muistuttaa kehoa ja mieltä siitä, miltä tuntuikaan keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. Tätä läsnäolon arvokasta taitoa treenaamme myös muutosjohtamisen valmennuksissani.

Kun olen nyt kohta ollut kolme kuukautta yrittäjänä, olen äärimmäisen onnellinen siitä, että olen tehnyt valinnan siirtyä yrittäjäksi. Lisäksi olen äärimmäisen kiitollinen niille ihmisille, jotka ovat luottaneet minuun ja ostaneet minulta palveluitani. Uskon, että tekemällä parhaani asiakkaideni kanssa ja toteuttaen ihmislähtöisiä palveluita, saan myös jatkossakin asiakkaita.

Muistakaa hengittää!

Vastaa