Mitä ja kenelle?

Keitä sä palvelet ja missä? Tuli kysymystä.

Pääasiallinen kohderyhmä on yritykselläni kunnat ja muu julkinen sektori, koska olen viimeisimmät työvuodet toiminut kunnanjohtajana ja minulla on vahva osaaminen julkisen sektorin kehittämisestä.

Johtamisen, kehittämisen ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen periaatteet ovat kuitenkin samanlaiset riippumatta toimintaympäristöstä, joten autan myös yrityksiä ja yhdistyksiä. Ihmislähtöinen johtaminen, jota olen opetellut tässä vuosia Suomen ensimmäisessä ihmislähtöisessä kunnassa, on myös johtamistapa, joka tulee Suomessa vielä yleistymään tulevina vuosina niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Isoin motivaationi yrityksen perustamiseen oli auttamisen halu ja sitä kautta mahdollisuus vaikuttaa siihen, että Suomesta ja maailmasta tulisi parempi paikka. Henkilökohtaisina motiivina oli antaa enemmän aikaa perheelleni ja itselleni, jonka vuoksi en halua pyöriä joka viikko matkasaarnaajana ympäri maailmaa. Autan tapauskohtaisesti kautta Suomen, maailman, universumin.

Palveluiden muotoilu on vielä kesken, koska teen sitä ihmislähtöisesti, asiakkaiden tarpeista lähtien. Olen myös aina valmis keskustelemaan siitä, voisinko kenties auttaa. Ei kannata lukkiutua siihen, mitä kotisivuilla kerrotaan. Ei minun, eikä asiakkaan.

Jos ei ole ketään kelle soittaa, soita mulle.

Vastaa